jueves, 8 de febrero de 2007

17 NI BLACK LEGIZAMÒN, EL JOKEY PODÌA DARME UNA PISTA...


El Ideal?

El Ideal?